Bildkälla: OBJM / Shutterstock.com

Archelon rapporterar som förväntat inga intäkter i första kvartalet,

Archelon rapporterar som förväntat inga intäkter i första kvartalet,

Prospekteringsbolaget Archelon redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2020. Förlusten minskade något jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, jämfört med 3 000 kronor motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet före och efter skatt var -0,6 miljoner kronor (-0,7). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

- Vi sitter många i samma båt och vi delar säkert alla förhoppningen om att coronakrisen snart kan vara över och att våra samhällen successivt återhämtar sig. Samtidigt visar historien att tider av oro och förändring kan leda till nya affärsmöjligheter och detta är något som styrelsen i Archelon i rådande stund fokuserar på. Styrelsen har efter rapportperiodens utgång kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 11 juni för beslut om nyemission där emissionslikviden bland annat kan komma användas till förvärv av bolag eller projekt, kommenterar vd Tore Hallberg i delårsrapporten.

Archelon, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,6 -0,7
Resultat före skatt -0,6 -0,7
Nettoresultat -0,6 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER