Bildkälla: Stockfoto

Archelon rapporterar som planerat små förändringar av resultatet

Archelon rapporterar som planerat små förändringar av resultatet

Prospekteringsbolaget Archelon redovisar som planerat ingen omsättning och små förändringar av resultatet.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-0,8). Resultatet före och efter skatt var -0,7 miljoner kronor (0,3). Archelon föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Historiskt har företaget knoppat av tillgångar till aktieägarna.

"2019 var i mångt och mycket ett år då synliga och konkreta framsteg inte redovisats. 2020 och de närmaste åren framöver har goda förutsättningar att ge positiva avtryck i Bolagets ekonomiska utveckling. Självklart kommer även möjligheten att förvärva närbesläktade bolag vidare evalueras", skriver vd Tore Hallberg i rapporten.

Archelon, Mkr Q4-2019 Q4-2018
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,7 -0,8
Resultat före skatt -0,7 0,3
Nettoresultat -0,7 0,3
Utdelning per aktie, kronor 0 0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER