Bildkälla: Stockfoto

Archelon redovisar som väntat små förändringar av resultatet

Prospekteringsbolaget Archelon redovisar som väntat små förändringar av sitt resultat.

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-0,8). Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (-0,8). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

Archelon siktar på en notering av ett bolag i Norge under hösten.

"Under innevarande år finns stora förväntningar på Akobo Minerals som bedriver guldprospektering i Etiopien. Bolaget inledde under första kvartalet 2020 ett fortfarande pågående kärnborrningsprogram som i vissa borrhål visat häpnadsväckande höga guldhalter. Akobo planerar nu för en listning på en börs i Norge under andra halvåret 2020 då värdet på bolaget och även Archelons aktieinnehav tydligare kommer att synliggöras. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons aktieägare", skriver vd Tore Hallberg i rapporten.

Bolaget tittar i övrigt på ett antal projekt och bolag som kan komma att bli investeringar eller direkta övertaganden, skriver Hallberg.

Archelon, MkrQ2-2020Q2-2019
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-0,6-0,8
Nettoresultat-0,6-0,8
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,01
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER