Bildkälla: OBJM / Shutterstock.com

Archelons resultat i fjärde kvartalet blev positivt med stöd av värdepapper

Archelons resultat i fjärde kvartalet blev positivt med stöd av värdepapper

Prospekteringsbolaget Archelon redovisar ett positivt resultat i fjärde kvartalet med stöd av värdepapper.

Nettoomsättningen var 7 000 kronor (5 000) i fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet före skatt var 0,3 miljoner kronor (-2,3). Här ingår resultat från övriga värdepapper och fordringar med 1,2 miljoner kronor (0,0).

Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (-2,3). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,03).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Archelons verksamhet fortlöper enligt plan med mål och syfte att utveckla nya projekt
tillhörande bolagets affärsidé. Så snart ett projekt tagit tillräcklig form och struktur kommer
detta att kommuniceras till aktiemarknaden och bolagets ägare.

"Sammanfattningsvis är min bedömning att Archelon står väl rustat för ett framgångsrikt 2019", kommenterar vd Tore Hallberg i bokslutskommunikén.

Archelon, Mkr Q4-2018 Q4-2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,8 -2,3
Resultat före skatt 0,3 -2,3
Nettoresultat 0,3 -2,3
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,03
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER