Bildkälla: Stockfoto

Arcoma: Åter till tillväxt i Q1 - Penser

Arcoma avslutade 2020 med att se tillväxt mot slutet av året, och försäljningen i Q1'21 reflekterar att tillväxten fortsatt in i 2021. För Q1'21 redovisar Arcoma en tillväxt om 10 % y/y. Intäkterna uppgick till 36,9 mkr mot våra estimat om 35 mkr. Rörelseresultatet uppgick till 1,9 mkr mot estimat om 3,6 mkr, där den enskilt största förklaringen till avvikelsen är en lägre bruttomarginal än väntat.

Vi noterar viss osäkerhet i marknaden, som tydliggörs av att branschbolag indikerar ovisshet inför framtiden. Vi sänker våra intäktsestimat med ca 5 % innevarande år, men lämnar tillväxten 2022-2023e oförändrad. Vi har reviderat diskonteringsräntan och med en WACC om 10 % ser vi ett oförändrat motiverat värde om 23-25 kr per aktie (23 - 25 kr).
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER