Bildkälla: Stockfoto

Arctic Paper minskar omsättning och resultat under fjärde kvartalet - höjer utdelningen

Papperstillverkningsbolaget Arctic Paper minskade omsättningen och resultatet i det fjärde kvartalet. Bolaget höjer utdelningen.

Omsättningen sjönk 3,4 procent till 714,7 miljoner zloty (739,7).

Ebitda-resultat blev 25,1 miljoner zloty (34,9), med en ebitda-marginal på 3,5 procent (4,7).

Rörelseresultatet blev -4,8 miljoner zloty (13,2).

Resultatet efter skatt blev -14,8 miljoner zloty(5,5).

I utdelning föreslås 0,30 zloty (0,20).

“Sammanfattningsvis: stärkt pappersverksamhet, rekordproduktion av massa, nya investeringar i
hållbar energi, stabila konsoliderade resultat och en stabil finansiell ställning. Trots turbulenta
tider står Arctic Paper starkare än på många år", skriver vd Michal Jarczyński i rapporten.

Arctic Paper uppger att man upplevde en stärkt marknadsposition och en återhämtning av pappersproduktionen och försäljningen under det fjärde kvartalet. Papperssegmentets återhämtning fortsatte under årets sista kvartal. Försäljningen uppgick till 146 000 ton (150 000) vilket innebar ett kapacitetsutnyttjande på 90 procent (96).


Arctic Paper, MPLNQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning714,7739,7-3,4%
EBITDA25,134,9-28,1%
EBITDA-marginal3,5%4,7%
Rörelseresultat-4,813,2
Rörelsemarginal1,8%
Nettoresultat-14,85,5
Utdelning per aktie, PLN0,300,2050,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER