Bildkälla: Stockfoto

Arctic Zymes överraskar med stark rapport - aktien rusar

Norska enzymbolaget Arctic Zymes, som stigit över 1 000 procent i år, redovisar kraftigt ökad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget vänder samtidigt till vinst.

Omsättningen steg 162,1 procent till 44,3 miljoner norska kronor (16,9).

Intäkterna för enzymdelen uppgick till 33,4 miljoner norska kronor (9), medan försäljningen för beta-glukaner löd 10,9 miljoner (7,8).

Ebitda-resultat blev 27,2 miljoner norska kronor (-0,5), med en ebitda-marginal på 61,4 procent.

Rörelseresultatet blev 26,3 miljoner norska kronor (-1,9), med en rörelsemarginal på 59,4 procent.

Respektive ebit för affärsområdena var 24,1 (1,2) respektive 3,8 (-1,5) miljoner norska kronor.

Resultatet efter skatt blev 25,7 miljoner norska kronor (-1,9).

Bolagets vd skriver i en kommentar att man har noterat en positiv finansiell påverkan från coronapandemin. Trots denna effekt är den underliggande försäljningstillväxten stark. Den främsta drivaren är bolagets SAN-produkter inom det terapeutiska segmentet. De fortsätter att attrahera kunder som utvecklar genterapier och vacciner.

Inför det andra halvåret väntar man sig en avmattning vad avser försäljning relaterad till covid-19. Man väntar sig dock fortsatt lönsamhet för helåret, vilket var målsättningen i början av året. Vidare väntas underliggande tillväxt, men inte i samma utsträckning som det andra kvartalet.

Den norska aktien belönas med en kursuppgång om initialt 16,5 procent. Aktien är upp över 1 000 procent i år.

Arctic Zymes, MNOKQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning44,316,9162,1%
EBITDA27,2-0,5
EBITDA-marginal61,4%
Rörelseresultat26,3-1,9
Rörelsemarginal59,4%
Nettoresultat25,7-1,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER