Bildkälla: Stockfoto

Arion Bank minskade intäkterna men ökade räntenettot under tredje kvartalet

Isländska Arion Banki redovisar minskande intäkter under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet efter skatt ökade under perioden.

Gällande framtidsutsikterna skriver Arion Bank att coronapandemin fortsatt har en utbredd effekt på bolaget genom bland annat att ha försenat en planerad utdelning.

Banken uppger att de har gott om utrymme för utdelning eller återköp av aktier men att centralbanken rekommenderat de finansiella instituten att se över sina förslag kring kapitaldistribution i och med ekonomisk osäkerhet.

Bolaget utesluter inte att kapitalet kan nyttjas för extern eller intern tillväxt.

De totala intäkterna uppgick till 13 145 miljoner isländska kronor (13 854).

Räntenettot uppgick till 7 989 miljoner isländska kronor (7 382).

Provisionsnettot blev 2 762 miljoner isländska kronor (2 639).

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 232 miljoner isländska kronor (6 940).

Resultat före skatt blev 6 057 miljoner isländska kronor (5 079).

Nettoresultatet blev 3 966 miljoner isländska kronor (761).

Arion Bank, MISKQ3-2020Q3-2019Förändring
Intäkter13 14513 854-5,1%
Räntenetto7 9897 3828,2%
Provisionsnetto2 7622 6394,7%
Rörelsekostnader5 2326 940-24,6%
Resultat före skatt6 0575 07919,3%
Nettoresultat3 966761421,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER