Bildkälla: Stockfoto

Arion Bank minskade nettoresultatet under fjärde kvartalet

Isländska Arion Bank redovisar ökande intäkter under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet minskade under perioden.

De totala intäkterna uppgick till 15 234 miljoner isländska kronor (14 713).

Räntenettot uppgick till 8 768 miljoner isländska kronor (8 059).

Provisionsnettot blev 4 079 miljoner isländska kronor (3 116).

Rörelsekostnaderna uppgick till 7 867 miljoner isländska kronor (6 607).

Resultat före skatt blev 7 581 miljoner isländska kronor (7 917).

Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet blev 5 993 miljoner isländska kronor (8 110).

Inklusive avyttrad verksamhet blev nettoresultatet 6 522 miljoner (5 761).

Arion Bank, MISKQ4-2021Q4-2020Förändring
Intäkter15 23414 7133,5%
Räntenetto8 7688 0598,8%
Provisionsnetto4 0793 11630,9%
Rörelsekostnader-7 867-6 607
Resultat före skatt7 5817 917-4,2%
Nettoresultat, kvarvarande verksamhet5 9938 110-26,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER