Bildkälla: Stockfoto

Arise elproduktion i februari något lägre än budgeterat

Vindkraftsbolaget Arise elproduktion i februari var 28,8 gigawattimmar, jämfört med månadens budget om 29,9 GWh. Det beskrivs ha varit något svagare än vindar än normalt under månaden.

Vindkraftsbolaget Arise elproduktion i februari var 28,8 gigawattimmar, jämfört med månadens budget om 29,9 GWh. Det beskrivs ha varit något svagare än vindar än normalt under månaden.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER