Bildkälla: Stockfoto

Arise får högre motiverat värde efter minskad risk och sänkt Wacc - Erik Penser

Vindkraftsbolaget Arise erhåller idag ett motiverat värde om 44-46 kronor (39-41) av Erik Penser Bank efter att en internationell diversifiering av verksamheten uppges minska risken, vilket på så sätt sänker diskonteringsräntan. Det framgår av en uppdragsanalys.

"Arises försäljning av el från sina egna parker ger en bas för kassaflödet och nettoskulden har minskat vilket ytterligare sänker risken. Vi utesluter inte ytterligare sänkningar av vår Wacc om/när Arise bevisar att de kan leverera enligt sin nya plan", skriver banken.

Dagens produktportfölj är relativt koncentrerad till norra elregioner i Sverige och nu är planen att satsa på åtminstone Polen och Storbritannien, samt expandera till solkraft.

Solkraftsexpansionen ses positivt på av banken då det är lättare att få tillstånd än till vindenergi.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER