Bildkälla: Stockfoto

Arise lanserar en ny tillväxtplan för 2025

Vindkraftsbolaget Arise lanserar en ny tillväxtplan som gäller fram till 2025. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tillväxtplanen innebär följande:

Internationell expansion och diversifiering av utvecklingsportfölj
* Satsning på storskaliga solkraftprojekt i nya geografier, bland annat i Polen och Storbritannien
* Fortsatt fokus på vindprojekt i tidiga faser och olika geografier

Förverkliga 3-5 terawattimmar i ny grön elproduktion
* Erbjuda finansiella partners att investera i plattformar för grön elproduktion med attraktiv avkastning
* Detta maximerar Arise finansiella utväxling av projektportföljen genom högre utvecklingsvinster och förvaltningsintäkter
* Arise kommer att behålla minoritetsandelar i dessa plattformar men skapar samtidigt flexibilitet att såväl sälja hela projekt som att själva finansiera hela projekt

Tre segment redovisas - Development, Production och Solutions
* Solutions särredovisas i nytt affärsområde innehållande projektledning, förvaltning samt nya tjänster, vilket bidrar till att öka bolagets transparens
* Affärsområdet ska bidra positivt till bolagets tillväxt och lönsamhet samt stärka övriga affärer

Arise har en historik av att utveckla, sälja och förvalta vindkraft i framförallt Sverige. Totalt har bolaget förverkligat nästan 1 000 megawatt ny vindkraft sedan starten. Med en bas i befintlig verksamhet är bolaget nu redo att ta sitt kunnande ut på nya marknader för att realisera bolagets fulla potential. I ett första steg pågår dialoger med ett antal aktörer i Polen såväl som i Storbritannien i syfte att säkra projekträttigheter för solkraft. Parallellt med denna internationella expansion kommer fokus fortsatt att vara på vindprojekt i tidiga faser, i olika geografier. Andra marknader och teknikområden kommer löpande att utvärderas.

Bolaget räknar med en utbyggnadstakt om över 300 megawatt per år i snitt fram till och med 2025, vilket förväntas skapa substantiella värden. För att förverkliga detta kommer bolaget bland annat att bjuda in finansiella partners att investera i plattformar för grön elproduktion, vilka förvaltas av Arise. Samtidigt är ambitionen att Arise över tid ska kvarstå med minoritetsandelar i dessa. Bolagets befintliga egna parker omfattas av samma ambition.

I år räknar bolaget med att avyttra Ranasjö- och Salsjöhöjden i sin helhet, cirka 240 megawatt, samt fatta investeringsbeslut om att bygga Lebo, cirka 30 megawatt. Inom ramen för denna tillväxtplan kan Lebo initialt komma att finansieras av bolaget i syfte att maximera flexibilitet och värdeskapande.

- Energiomställningen öppnar upp enorma möjligheter. Vi har ett starkt utgångsläge i kraft av vår attraktiva projektportfölj och våra produktionstillgångar. Organisationen har en hög kapacitet och kommer stärkas ytterligare framöver. Arise har en spännande tillväxtresa framför sig under vilken ett betydligt större bolag kommer att ta form, säger Daniel Johansson, vd för Arise.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER