Bildkälla: Stockfoto

Arise mer än halverar omsättningen i det andra kvartalet - påverkats negativt av låga elpriser

Vindkraftsbolaget Arise redovisar en mer än halverad omsättningomsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen sjönk 55,2 procent till 30 miljoner kronor (67).

Ebitda-resultat blev 6 miljoner kronor (9), med en ebitda-marginal på 20,0 procent (13,4).

Rörelseresultatet blev -12 miljoner kronor (-10).

Resultatet före skatt var -28 miljoner kronor (-30).

Resultatet efter skatt blev -27 miljoner kronor (-29).

Resultat per aktie hamnade på -0,8 kronor (-0,87).

Arise har påverkats negativt av att elpriserna tidvis varit rekordlåga under kvartalet, då bolagets realiserade priser blivit lägre.

Den förväntade livslängden för bolagets vindkraftparkerna har ökat från i genomsnitt 25 år till cirka 30 år. Det medför att avskrivningarna på årsbasis minskar med cirka 9 miljoner kronor från och med augusti 2020.

Arise vd Daniel Johansson bedömer att elpriserna i södra Sverige kan komma att öka framöver.

"Elpriserna i södra Sverige har en stor potential på uppsidan, vilket vi glimtvis sett i slutet av juni. Den förlängda livslängden (som kommuniceras i samband med den här rapporten) för våra egenägda parker i södra Sverige samt refinansiering av desamma till hösten skapar äntligen potential för vinstgenerering från våra egenägda parker", förklarar Johansson.

Arise, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning3067-55,2%
EBITDA69-33,3%
EBITDA-marginal20,0%13,4%
Rörelseresultat-12-10
Resultat före skatt-28-30
Nettoresultat-27-29
Resultat per aktie, kronor-0,8-0,87
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER