Bildkälla: Stockfoto

Arise: Svagt kvartal - Penser

Arise omsättning under Q3’20 var 24 mkr (58) och periodens resultat blev - 32 mkr (-16). Resultatet var svagare än vi estimerade vilket berodde på ett lägre realiserat pris för såld el samt elcertifikat. Realiserade priserna var lägre än snittpriset för el i SE3 och SE4 under kvartalet vilket berodde på fyllda vattenmagasin som gjorde prisprofilen sämre för vindkraft.

Priset för vindkraftsel kan bli betydligt lägre än månadens snittpris beroende på att elen säljs när det blåser mycket, vilket innebär överskott på el från andra vindkraftparker som sänker priset. Skillnaden var dock betydligt större än normalt detta kvartal.

Sammanfattningsvis tror vi att aktien kommer att reagera negativt idag. Bolaget kommunicerar dock att försäljningarna av Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden fortlöper enligt plan och bör avslutas innan årsskiftet. Detta är positivt och kommer i så fall enligt våra estimat att inbringa över 200 mkr i resultatbidrag närmaste två åren. Vi ser projektförsäljningarna som betydligt viktigare för bolaget än försäljningspriset på el under enskilda kvartal och anser därför att rapporten inte påverkar Arise långsiktiga utsikter nämnvärt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER