Bildkälla: Stockfoto

Arise vänder till förlust i fjärde kvartalet, prismiljön för el har fortsatt att vara utmanande

Vindkraftsbolaget Arise redovisar en betydligt lägre omsättning och vänder till förlust i det fjärde kvartalet jämfört med fjolårsperioden. Ingen utdelning föreslås.

Nettoomsättningen sjönk 89,5 procent till 26 miljoner kronor (247).

"Nettoomsättning från Utveckling och förvaltning minskade med 200 miljoner kronor till 10 miljoner kronor (209) till följd av låg entreprenadverksamhet samt lägre vinstavräkning för sålda projekt då endast ett projekt var under byggnation", skriver bolaget.

Ebitda-resultat blev 1 miljon kronor (147), med en ebitda-marginal på 3,8 procent (59,5).

Rörelseresultatet blev -15 miljoner kronor (128).

Resultatet före skatt var -41 miljoner kronor (108).

Resultatet efter skatt blev -42 miljoner kronor (98), och per aktie -1,17 kronor (2,93).

Det operativa kassaflödet uppgick till -1 miljon kronor (193).

Produktionen från egen vindkraftdrift uppgick till 87 GWh (89).

Den genomsnittliga intäkten för egen vindkraftdrift uppgick till 202 (440) SEK/MWh, fördelat på el 199 (323) SEK/MWh och elcertifikat, inkl. ursprungsgarantier, 3 (117) SEK/MWh.

I utdelning föreslås 0 kronor (0).

Under det fjärde kvartalet har prismiljön för bolagets försäljning av el fortsatt att vara utmanande, uppger vd Daniel Johansson i rapporten.

”Snittintäkten var endast 20 öre / kWh, vilket i huvudsak berodde på de onormalt välfyllda vattenmagasinen och för perioden milt väder samt på en något lägre elkonsumtion än vanligt p.g.a. Covid-19. Vi ser i inledningen av 2021 att situationen är på väg att förskjutas mot mer normala marknadsförhållanden”, säger Johansson.

Vad gäller projekten Ranasjö- och Salsjöhöjden har en försäljning av dessa varit tvungen att skjutas upp av projektspecifika faktorer.

”Vi har i början av året lämnat in ansökan om förlängning av miljötillståndet för Salsjöhöjden och bedömer att vi har starka skäl för att få denna beviljad. Ambitionen är att sälja projekten under 2021 istället”, säger Johansson.

Arise, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning26247-89,5%
EBITDA1147-99,3%
EBITDA-marginal3,8%59,5%
Rörelseresultat-15128
Rörelsemarginal51,8%
Resultat före skatt-41108
Nettoresultat-4298
Resultat per aktie, kronor-1,172,93
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER