Bildkälla: Stockfoto

Arlandastad ökade hyresintäkterna med 40 procent i Q2

Fastighetsbolaget Arlandastad redovisar ökande hyresintäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 29,7 miljoner kronor (21,2), en ökning med 40,1 procent mot föregående år. Totala intäkter ökade till 84,3 miljoner kronor (41,7).

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 70,0 miljoner kronor (0,0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 280,8 miljoner kronor (-14,9).

Resultatet före skatt var 679,0 miljoner kronor (-26,1).

Resultatet efter skatt blev 693,3 miljoner kronor (-23,6).

"Vi ser fortsatt intresse för etableringar inom våra markinnehav. För att anpassa oss till de nya förutsättningarna på byggmarknaden ser vi kontinuerligt över tidplanerna för våra projekt. Tack vare en stark finansiell ställning har vi fortsatt gott handlingsutrymme och kan optimera vår utvecklingstakt utifrån marknadsförutsättningarna. Bolagets hyresavtal är i princip alla indexerade", kommenterar vd Dieter Sand.


Arlandastad, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Hyresintäkter29,721,240,1%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat70,00,0
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat280,8-14,9
Resultat före skatt679,0-26,1
Nettoresultat693,3-23,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER