I samarbete med AroCell AB

AroCells teknik ger tidigt terapisvar inom cancervården – emission pågår

AroCell AB har som vision att öka överlevnaden och förbättra livskvalitén för cancerpatienter och minska kostnaderna för vårdgivare. Bolaget genomför nu en företrädesemission som pågår fram till den 4 december.

AroCell AB är ett svenskt företag som utvecklar standardiserade moderna blodtester för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta halten av proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. AroCell TK 210 ELISA ger tidigt besked om terapisvar vilket hjälper läkaren att ge bästa möjliga behandling till varje patient.

Bröstcancer är den mest utbredda cancerformen i världen för kvinnor. Varje år får mer än 2 millioner kvinnor en bröstcancerdiagnos. Bolagets mål är att erbjuda ett verktyg för att förbättra behandlingen, livskvalitén och där med överlevnaden. Affärsidén är att visa klinisk nytta av att mäta TK1 i blod med en patenterad teknologi. AroCell identifierar medicinska behov som deras teknologi kan möta och där produkterna kan skapa största klinisk nytta till gagn för patienter, sjukvård och samhälle.

Biomarkörer får en allt större uppmärksamhet inom cancervården, för screening och diagnostisering av cancer men även för att monitorera behandling och för att upptäcka återfall av sjukdomen. Betydelsen av att använda biomarkörer har ökar i takt med att allt fler nya och effektiva läkemedel mot cancer blir tillgängliga. Nya läkemedel är ofta kostsamma vilket understryker att det är viktigt att säkerställa att rätt läkemedel används till rätt patient. I många fall behandlas patienter utan att önskat resultat uppnås och läkemedlet orsakar då endast lidande hos patienten och kostnader för vårdgivaren. Ju tidigare vårdgivare och patienter får reda på om ett läkemedel är effektivt eller inte, ges möjlighet för behandlande läkare att justera eller anpassa vården.

Michael Brobjer, AroCells VD

Före lanseringen av AroCell TK 210 ELISA saknades en effektiv och prisvärd metod för att tidigt utvärdera om ett läkemedel är effektivt eller inte mot cancer. Det tar tid innan en tumör minskar så mycket i storlek att minskningen kan ses på röntgen. Inte sällan måste patient och vårdgivare vänta i månader innan de kan få besked om patienten svarar på behandlingen eller inte. Denna problematik undviks med en välfungerande biomarkör som i ett tidigt skede möjliggör en utvärdering av behandlingen. Genom att mäta TK1 halten i blodet före och efter att en behandling startats erhålls ett tidigt svar till en rimlig kostnad på frågan om läkemedlet är effektivt mot patientens cancer.

AroCell AB rekommenderar investerare att läsa det prospekt som AroCell upprättat för Företrädesemissionen och som finns att tillgå på denna länk innan ett investeringsbeslut fattas, för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds.

För mer information om AroCell AB, emissionen och för att hitta ansökningssedel för teckning av aktier, besök deras hemsida:

Besök bolagets hemsida

Annons från AroCell.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med AroCell AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser