Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma genomför riktad nyemission på 99 miljoner kronor till rabatt på 7,9 procent

Ascelia Pharma genomför riktad nyemission på 99 miljoner kronor till rabatt på 7,9 procent

Ascelia Pharma genomför en riktad nyemission på 4,70 miljoner till en teckningskurs på 21 kronor per aktie. Bolaget tillförs 98,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman i maj att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen på 21 kronor är en rabatt på 7,9 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 22,80 kronor. Bolaget har efter den riktade nyemissionen 28,70 miljoner aktier utestående.

Bolaget avser att huvudsakligen använda emissionslikviden för att öka pre-kommersiella aktiviteter inför den planerade lanseringen av Mangoral, som för närvarande befinner sig i den kliniska fas 3-studien Sparkle, samt för generella bolagsändamål.

Den riktade nyemissionen omfattade de existerande långsiktiga aktieägarna AP4 och Handelsbanken Fonder samt en grupp nya investerare däribland Healthinvest Partners, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Unionen och Ostvast Capital Management.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER