Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma har slutfört mateffektstudie

Forskningsbolaget Ascelia Pharma har slutfört sin viktiga mateffektstudie rörande Orviglance.

Studien är en del av det pågående registreringsgrundande kliniska programmet för Orviglance, vilket är bolagets orala kontrastmedel som ska användas för MR-scanning och visualisering av cancer i levern. Programmet är i fas 3. Det samlade materialet kommer sedan att skickas till myndigheter såsom FDA och EMA. Syftet är att uppnå marknadsgodkännande.

Preliminära data indikerar att Orviglance har tolererats väl i studien. Slutresultat av mateffektstudien väntas inom fyra månader.

“Vi är glada över att ha slutfört patientrekryteringen under Covid-19-pandemin. Att eventuellt kunna ta bort det nuvarande kravet på att fasta kan ytterligare förbättra bekvämligheten och underlätta administreringen av Orviglance i klinisk praxis”, säger Ascelia Pharmas Chief Medical Officer Carl Bjartmar i en kommentar.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER