Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma: Nya ägare stöder Mangoral – Analysguiden

Ascelia Pharma: Nya ägare stöder Mangoral – Analysguiden

Mangoral utvecklas som diagnostiskt kontrastmedel vid magnetröntgenundersökning (MRI) av svårt njursjuka cancerpatienter med misstänkt eller konstaterad metastasspridning till levern. Baserat på Ascelias uppgifter uppskattar vi den potentiella marknaden för Mangoral i denna begränsade indikation till 425 MUSD fördelat på Nordamerika, Europa och Japan.

På god väg mot godkännande

Produkten studeras i en avgörande fas 3-studie, SPARKLE, som till sin konstruktion är mindre riskfylld än den genomsnittliga fas 3-studien. Vi ser sammantaget en chans på 64 procent att produkten ska kunna lanseras i en egen försäljningsorganisation i USA under 2023. Ascelia räknar med att ha ett färdigt resultat från fas 3 att presentera under andra halvan av nästa år. Vi ser fram emot en uppdatering av hur många patienter som hittills inkluderats i studien, som ska innehålla upp till 200 patienter.

Kapitalinjektion höjer värdet

Nyemissionen under förra veckan gör att bolaget går in i 2021 med god finansiell beredskap inför de kommersiella förberedelser som ska ta vid efter publicering ett positivt utfall av SPARKLE. Vi räknar med att bolaget kommer ha en kassa på 190 miljoner kronor vid utgången av 2020, varav ca 80 miljoner behövs för att slutföra studien. Något minskad utspädning jämfört med vårt tidigare scenario gör att värdet på Ascelia i våra kalkyler höjs till 37 kronor (35) inför redovisning av fas 3-studien.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER