Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma rapporterar en ökad förlust under första kvartalet

Forskningsbolaget Ascelia Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -33,7 miljoner kronor (-20,6).

Resultatet före skatt var -29,3 miljoner kronor (-16,8).

Resultatet efter skatt blev -28,8 miljoner kronor (-16,7), och per aktie -1,00 kronor (-0,71).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -22,9 miljoner kronor (-18,4).

Likvida medel uppgick till 165,4 miljoner kronor (102,8).

Ascelia Pharma har under perioden gjort framsteg i det kliniska utvecklingsprogrammet och de kommersiella förberedelserna av Mangoral, samt kommit närmare start av fas 2-studie med cellgiftsterapin Oncoral.

Vidare har bolaget fyllt på kassan med 200 miljoner kronor genom en riktad nyemission och man har öppnat ett kontor i USA.

”Detta är en central del av förberedelserna inför lanseringen av Mangoral på den viktiga amerikanska marknaden, där vi planerar att starta vår egen kommersiella verksamhet och säljteam. Att bygga vår egen kommersiella verksamhet är nästa viktiga steg för oss för att närmare interagera med viktiga partners och klinisk expertis och att nå ut till läkare och patienter i USA”, säger vd Magnus Corfitzen.

Ascelia Pharma, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-33,7-20,6
Resultat före skatt-29,3-16,8
Nettoresultat-28,8-16,7
Resultat per aktie, kronor-1,00-0,71
Kassaflöde från löpande verksamhet-22,9-18,4
Likvida medel165,4102,860,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER