Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma rapporterar ökad förlust - fortsatta framsteg i kliniska utvecklingen

Forskningsbolaget Ascelia Pharma ökade förlusten något i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Som planerat redovisas ingen omsättning.

"Under det andra kvartalet fortsatte vi att göra framsteg i det kliniska utvecklingsprogrammet och de kommersiella förberedelserna för Orviglance", uppger vd Magnus Corfitzen.

Rörelseresultatet blev -32,3 miljoner kronor (-28,6).

Resultatet före skatt var -33 miljoner kronor (-14,6).

Resultatet efter skatt blev -33,5 miljoner kronor (-31,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,99 kronor (-1,31).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -30,6 miljoner kronor (-20,7).

Likvida medel uppgick till 319,0 miljoner kronor (144,9).

Till följd av coronapandemin har läkemedelskandidaten Orviglances fas 3-studie Sparkle förlängts med upp till 6 månader in i andra halvåret 2022.

Vidare väntas fas 2-studien med cellgiften Oncoral inledas under det andra halvåret, efter lovande data från fas 1-studien.

"Vårt fokus ligger på det kliniska utvecklingsprogrammet med Orviglance och förberedelserna för att göra det tillgängligt för patienter med ett stort medicinskt behov, samt att initiera den kliniska fas 2-studien med Oncoral. Vi arbetar ständigt för att skapa värde för våra intressenter, och utvecklingen under det första halvåret ger oss förhoppning om att 2021 även fortsättningsvis blir ett hektiskt och intressant år för Ascelia Pharma", kommenterar Corfitzen.

Ascelia Pharma, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-32,3-28,6
Resultat före skatt-33-14,6
Nettoresultat-33,5-31,4
Resultat per aktie, kronor-0,99-1,31
Kassaflöde från löpande verksamhet-30,6-20,7
Likvida medel319,0144,9120,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER