Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma rapporterar positiva resultat från utläsarstudie med Mangoral

Ascelia Pharma tillkännager resultaten från en oberoende utläsarstudie där Mangoral jämfördes med ett gadoliniumbaserat leverspecifikt kontrastmedel. Resultaten visade att Mangoral var lika effektivt som det gadoliniumbaserade kontrastmedlet gadobenat dimeglumin för visualisering av fokala leverlesioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultaten visade också att Mangoral-förstärkta magnetkamera-undersökningar, Magnetic Resonance Imaging, MRI, ger förbättrad diagnostisk effekt jämfört med MRI utan kontrastmedel med användning av identiska effektmått som i Ascelia Pharmas pågående registreringsgrundande fas 3-studie Sparkle.

Den blindade så kallade "re-read-studien", det vills säga analys av tidigare data, utfördes på bilderna från en tidigare genomförd klinisk studie vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Studien inkluderade 20 patienter med kolorektalcancer och misstänkta levermetastaser som genomgick lever-MRI med både Mangoral och ett gadoliniumbaserat kontrastmedel i en crossover-design med varje patient som sin egen kontroll.

Syftet med re-read-studien var att tillämpa den analysmetodmetod som rekommenderas i de regulatoriska riktlinjerna för utveckling av kontrastmedel. Effektmåtten och utvärderingskriterierna i re-read-studien var därför desamma som i den pågående Sparkle-studien.

Resultaten visar att MRI med Mangoral har en effekt jämförbar med leverkontrastmedlet gadobenat dimeglumin, Multihance, beträffande visualisering av lesioner och antal detekterade lesioner, där två av tre läsare rapporterade högre poäng för MRI förstärkt med Mangoral.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER