Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma startar fas II-studie under andra halvåret 2021

Forskningsbolaget Ascelia Pharma planerar att starta en klinisk fas II-studie med bolagets utvecklingsprojekt Oncoral under andra halvåret 2021.

Oncoral är en oral cellgiftsbehandling som ska ha förbättrad effekt och biverkningsprofil. I fas II-studien ska patienter med metastaserad magcancer delta och Oncoral ska utvärderas som tilläggsbehandling till dagens standardbehandling, enligt ett pressmeddelande.

Det primära effektmåttet är progressionsfri överlevnad och de sekundära effektmåtten är responsfrekvens, total överlevnad, farmakokinetik, biverkningsprofil och tolerans.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER