Bildkälla: Stockfoto

Atea minskade resultatet oväntat mycket i tredje kvartalet

Atea minskade resultatet oväntat mycket i tredje kvartalet

Norska IT-bjässen Atea redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Resultatet sjönk dock och var sämre än väntat.

Omsättningen uppgick till 7 098 miljoner norska kronor (6 654), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 6 884.

Rörelseresultatet blev 132 miljoner norska kronor (176), väntat rörelseresultat var 150. Rörelsemarginalen var 1,9 procent (2,6).

Ebitda-resultat blev 223 miljoner norska kronor (269), väntat 250, med en ebitda-marginal på 3,1 procent (4,0).

Resultatet före skatt var 120 miljoner norska kronor (159), analytikerkonsensus 136.

Resultatet efter skatt blev 92 miljoner norska kronor (124), analytikerkonsensus 109.

Resultat per aktie hamnade på 0,85 norska kronor (1,17).

Atea, MNOK Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 7 098 6 884 3,1% 6 654
EBITDA 223 250 -10,8% 269
EBITDA-marginal 3,1% 3,6% 4,0%
Rörelseresultat 132 150 -12,0% 176
Rörelsemarginal 1,9% 2,2% 2,6%
Resultat före skatt 120 136 -11,8% 159
Nettoresultat 92 109 -15,6% 124
Resultat per aktie, NOK 0,85 1,17

Konsensusdata från FactSet

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER