Bildkälla: Stockfoto

Återinförande av värnplikt i Tyskland kan kosta upp till 70 miljarder euro - Ifo

Ett återinförande av värnplikten i Tyskland kan kosta landet upp emot 70 miljarder euro, motsvarande 800 miljarder kronor, enligt beräkningar från Ifo-institutet.

Ifo skriver att notan skulle bli på 70 miljarder euro om värnplikten omfattar en hel årskull. Detta skulle ha en negativ effekt på bruttonationalprodukten, BNP, med -1,6 procent.

Två andra scenarion avser en värnplikt som omfattar en fjärdedel och bara fem procent av en årskull. I dessa fall skulle kostnaderna bli på 17 och 5 procent, och påverka negativt BNP med -0,4 respektive -0,1 procent.

"Värnplikt som en del av ett obligatoriskt socialt år skulle orsaka årliga ekonomiska kostnader som är av ungefär samma storlek som de kombinerade medlen från försvarsbudgeten och den särskilda fonden för den tyska försvarsmakten 2024", säger Ifo:s militärexpert Marcel Schlepper.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER