Bildkälla: Stockfoto

ATG minskar omsättning och resultat - hästspel minskade medan sport och casino ökade

ATG redovisar minskande och resultat under det fjärde kvartalet. Hästspel, där bolaget är nummer ett, minskade medan casino och sportspel ökade.

Intäkterna sjönk 2,8 procent till 1 552 miljoner kronor (1 597). Nettospelintäkter uppgick till 1 337 miljoner kronor (1 339).
Rörelseresultatet blev 444 miljoner kronor (500), med en rörelsemarginal på 28,6 procent (31,3).

Resultatet före skatt var 457 miljoner kronor (504). Resultatet efter skatt blev 135 miljoner kronor (162), en minskning med 16,7 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 642 miljoner kronor (675).

För helåret var rörelseresultatet 1 686 miljoner kronor (1 920).

"Den största och viktigaste spelprodukten, hästspelet, minskar medan sport och, framför allt, casino ökar. Tillväxten i Danmark är fortsatt stark. Det lägre resultatet är huvudsakligen en effekt av förändring i intäkterna, produktmixen, och ökade kostnader, inkluderande lansering av Big 9", skriver företaget.

Sportspel ökade sina intäkter med 9 procent under året och ATG menar att man är nummer två i Sverige. Casino ökade 49 procent.

"Tiderna är som sagt bistra och det finns många osäkerhetsfaktorer att ta ställning till. Vi har skurit en hel del i våra kostnader och arbetar vidare med att ytterligare effektivisera verksamheten", skriver vd Hasse Lord Skarplöth.

ATG, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Intäkter1 5521 597-2,8%
Rörelseresultat444500-11,2%
Rörelsemarginal28,6%31,3%
Resultat före skatt457504-9,3%
Nettoresultat135162-16,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet642675-4,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER