Bildkälla: Stockfoto

Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability steg under juni

Inledningsvis skriver Atlants förvaltare att den marknadsuppfattningen de presenterade i förra månadsbrevet har stämt ganska väl. Förvaltarna förväntade sig en fortsatt likviditetsstyrd uppgång och under juni fortsatte börsen att klättra 1 procent.

Vidare skriver förvaltarna att månaden var odramatisk. Atlant bibehåller sin neutrala marknadsuppfattning med en förhöjd beredskap för en större rekyl under sensommaren då värderingarna är väldigt höga och utrymmet för besvikelser därmed begränsat.

"De marknadsneutrala/absolutavkastande fonderna, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability redovisar samtliga positiva siffror. Avkastningen under juni härstammar framför allt från lyckade aktieaffärer samt stabila bidrag från fondernas kreditportföljer. Innehavda säljoptioner bidrog svagt negativt. Vi väljer emellertid att behålla detta skydd även under juli utifrån vår neutrala marknadsuppfattning med förhöjd risk för en större kurskorrektion", kommenterar förvaltarna.

Atlant Sharp steg lite i det svagt positiva klimatet. Atlant Protect, den fond som är designad för att skapa avkastning i en fallande marknad, sjönk något i det positiva börsklimatet. I fonden behålls det utökade nedsideskyddet inför juli.

"Samtliga underliggande fonder, undantaget Atlant Green Tech Metals (Precious) och Atlant Protect, visade positiva avkastningstal under juni. Det kraftiga fallet i Green Tech Metals medförde emellertid att vår multistrategifond, Atlant Multi Strategy, precis klarade sig över nollstrecket i juni. Inför juli har vi justerat upp fondens innehav i Atlant Högräntefond", skriver förvaltarna avslutningsvis.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER