Bildkälla: Stockfoto

Atlant Green Tech Metals minskade 15,9 procent i juni - ränteoro fick marknaden på fall

Fonden Atlant Green Tech Metals minskade 15,9 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mattias Gromark.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fokus skiftat från kriget i Ukraina till centralbankernas alltmer aggressiva räntehöjningar. Fed höjde under månaden sin styrränta med 0,75 procent. Gromark menar att kampen mot inflationen kommer leda till en avmattad tillväxt och möjligtvis ett par kvartal med recession.

"Fördelen med centralbankernas hårda tag och räntemarknadens reaktion är att vi kanske redan fått se det värsta vad gäller uppgång i längre räntor. Bolag och hushåll har generellt sett starka balansräkningar så förmågan att klara en avkylning bör vara god", skriver Gromark.

Under perioden har USA fortsatt fokusera på att minska sitt beroende av ryska råvaror. Rysk export av uran till amerikanska kärnkraftverk utgör idag 23 procent. USA vill nu bygga upp en inhemsk produktion av kärnbränsle.

Fonden sjönk kraftigt under månaden på grund av ränteoron. Nedgången var bred och slog över alla sektorer. Främsta bidragsgivarna under månaden var ESM Aquisition, Neo Performance Materials och Northern Graphite. I den negativa vågskålen fanns European Metals, Jervois Global och Talga Group.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Lithium Americas, Cameco Corp och Neo Performance Materials med portföljvikter om 6,5, 4,9 respektive 4,5 procent.


Atlant Green Tech Metals, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-15,9
Fond i år, förändring i procent-14,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER