Bildkälla: Stockfoto

Atlant Green Tech Metals minskade 2,6 procent i januari - ökade sin position i Lithium Americas

Fonden Atlant Green Tech Metals minskade 2,6 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mattias Gromark.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fonden stod emot den nedgång Stockholms breda index uppvisade under månaden. Fondens innehav i större bolag förklarats ha presterat bra, samtidigt som de mindre bolagen i portföljen beskrivs ha följt med i nedgången.

"Marknaderna har skakats av höjda förväntningar om åtstramning från centralbankerna med tapering och räntehöjningar. EU beslutar i dagarna om förändringar i den så omtalade och omfattande Taxonomin, som nu även högst troligt kommer omfatta kärnkraft och i viss mån nyare gaskraft", fortsätter förvaltaren.

Under perioden avyttrade fonden innehavet i Josemaria, efter att ett bud från Lundin Mining noterats på bolaget. Även innehavet i Boliden avyttrades. Samtidigt adderades Bergen Carbon Solutions och Northern Graphite som nya innehav. Förvaltaren ökade även positionen i fondens största innehav Lithium Americas.

De innehav som presterade bäst för fonden under perioden var Eramet, Atlantic Lithium och Nextsource Materials. I den negativa vågskålen återfanns Meta Materials, Li-Cycle och American Battery Metals.

Atlant Green Tech Metals tre största innehav vid månadsskiftet var Lithium Americas, Neo Performance och Glencore med portföljvikter om 5,7, 5,3 respektive 5,0 procent.

Atlant Green Tech Metals, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,6
Fond i år, förändring i procent-2,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER