Bildkälla: Stockfoto

Atlant Green Tech Metals ökade 2,2 procent i november - Lithium Americas, Canada Nickel och SSR Mining bidrog positivt

Fonden Atlant Green Tech Metals steg 2,2 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport av fondens förvaltare Mattias Gromark.

Inledningsvis skriver förvaltaren att ett antal av fondens innehav har aviserat större kapitalanskaffningar under månaden. Detta menar man är positivt på längre sikt men kortsiktigt har det pressat aktiekurserna i ett par fall.

Bland de innehav som aviserat dessa kapitalanskaffningar fanns Horizonte Minerals, Gyiani Metals och Lithium Americas.

"Lithium Americas slöt ett slutligt avtal under månaden om att förvärva Millenium Lithium. Förvärvet gjordes i konkurrens med kinesiska CATL och Gangfeng. Man har även ökat på sitt ägande i Arena Minerals och posten uppgår nu till cirka 18 procent ägande. Man gav även ut ett konvertibelt lån på 225 miljoner dollar som ska användas för att ersätta lån som förfaller inom närtid. Lithium Americas är ett av de mest välpositionerade bolagen inom litiumsektorn med stora möjligheter att växla upp produktionen när efterfrågan nu ökar", skriver Gromark.

Fonden har däremot under månaden minskat sitt innehav i Lithium Americas en del på grund av den kraftiga uppgången och samtidigt ökat i Standard Lithium som utsattes för en blankarattack under månaden för att kort därefter presentera en strategisk investering om 100 miljoner dollar från Koch Strategic Platforms. Fonden avyttrade även sitt volatilitetsinnehav Vixy på den ökade volatiliteten.

Under månaden tog fonden nya positioner i tyska Rock Tech Litium, franska Eramet, australiensiska Talga Group och kanadensiska Global Atomic.

De innehav som utvecklades bäst i november var Lithium Americas, Canada Nickel och SSR Mining. Sämst utveckling hade Bear Creek Mining, Giyani Metals och Horizonte Minerals.

Atlant Green Tech Metals, %november, 2021
Fond MM, förändring i procent2,2
Fond i år, förändring i procent3,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER