Bildkälla: Stockfoto

Atlant Green Tech Metals ökade 5,7 procent i februari - innehav kopplat till energimetaller gynnade

Fonden Atlant Green Tech Metals steg 5,7 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mattias Gromark.

Initialt skriver förvaltaren om Rysslands invasion av Ukraina, och förklarar att den kommer prägla vår tid under många år framöver. En av konsekvenserna framgent förklaras nu vara att Europa kommer behöva sträva efter att bli kvitt sitt beroende av rysk gas och olja.

Ett resultat av det väntas nu bli att utbyggnaden av europeisk energiproduktion kommer öka snabbare än planerat för att minska beroende av rysk gas, olja och kol, menar Gromark.

Under perioden gynnades fonden av innehav kopplat till energimetaller, som utvecklades starkt efter att Tyskland nu kommer behöva frigöra sig från rysk gas - och troligtvis omvärdera sitt beslut om nedstängning av kärnkraft.

"Fondens tema att investera i leverantörsleden för framställningen av hållbar energi och elektrifiering har stärkts avsevärt. Europa har en stor import av fossila bränslen och den ryska aggressionen mot Ukraina gör det nu klart för alla att vår energiförsörjning inte kan vara beroende av en totalitär regim som inte tvekar använda energin som vapen, som vi såg i slutet på 2021", fortsätter förvaltaren.

Förvaltaren poängterar vidare att fonden inte har några ryska eller kinesiska bolag i portföljen.

Under perioden minskade fonden i i Altantic Lithium, Glencore, Next Source Materials och Horizonte Minerals. Fonden deltog även i en private placement från Bergern Carbon Solutions.

De innehav som utvecklades bäst under februari var Eramet, Nexgen Energy och Cameco. I den negativa vågskålen återfanns främst Trilogy Metals, Bergen Carbon Solutions och Hot Chili.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Lithium Americas, Cameo och AMG Advanced Metallurgical med portföljvikter om 6,1, 5,5 respektive 4,7 procent.

Atlant Green Tech Metals, %februari, 2022
Fond MM, förändring i procent5,7
Fond i år, förändring i procent2,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER