Bildkälla: Stockfoto

Atlant Green Tech Metals ökade 9,3 procent i mars - litiumrelaterade innehav gynnade avkastningen

Fonden Atlant Green Tech Metals steg 9,3 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mattias Gromark.

"Den långa perioden med ökad globalisering och fred i vår del av världen har lett till en låg beredskap inom många områden inom allt ifrån munskydd till energi. Lägst pris är det som gällt vid upphandlingar man har inte brytt sig särskilt mycket om huruvida leverantören bryr sig om miljö eller om de anställda har vettiga villkor. Vi har utan att blinka handlat med totalitära stater och byggt upp ett långtgående beroende av billiga varor och energi. För att trygga både vår frihet och vårt oberoende samt för att klara omställningen till ett hållbart samhälle, så måste vi tänka om", skriver förvaltaren.

Gällande fondens avkastning under månaden drevs den främst av litiumrelaterade innehav samt materialteknikbolag. Uppgången i fondens nordamerikanska innehav var delvis hänförda till president Biden presenterat ett nytt direktiv för att säkra produktion av kritiska material för omställningen till hållbar energi. Det nya direktivet syftar delvis till att minska USAs beroende av Kina.

Fonden har under månaden tagit in Kodiak Copper i fonden där man var med och tecknade i en private placement. Utöver det har man också ökat i Copperstone, Metso Outotech, FLS, Umicore, Lundin Mining, Lithium Americas, Li-Cycle och NanoExplore.

Främsta bidragsgivare under månaden var Arena Minerals, Standard Lithium och American Battery Technology. I den negativa vågskålen fanns Meta Materials, NextSource Materials och FLS.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Lithium Americas, Cameco och Neo Performance Materials med portföljvikter om 8,0, 5,2 respektive 4,4 procent.

Atlant Green Tech Metals, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent9,3
Fond i år, förändring i procent12,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER