Bildkälla: Stockfoto

Atlant Multi Strategy minskade 0,7 procent i februari - inga förändringar bland innehaven

Fonden Atlant Multi Strategy minskade 0,7 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningschefen Anders Kullberg.

Initialt skriver förvaltaren att en eskalerad ränteoro i kombination med Rysslands invasion av Ukraina bidrog till breda nedgångar på börserna under februari. Kullberg menar att oron för stigande styrräntor minskat i och med kriget, men att osäkerheten på marknaderna fortsatt är stor.

"Utifrån historiken kan vi förvänta oss en fortsatt oro på marknaderna till situationen har klarnat, varför en prognos över närmsta framtiden blir omöjlig. Utifrån historiska händelser brukar emellertid förtvivlan ersättas av hopp, och vi hoppas det går fort att nå dit denna gång", fortsätter förvaltaren.

Avslutningsvis förklaras att fonden tappande under perioden, på grund av att de Atlantfonder som finns i portföljen generellt hade en svag månad. Inga förändringar bland innehaven förklaras ha gjorts i februari.

Atlant Multi Strategy, %februari, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,7
Fond i år, förändring i procent-1,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER