Bildkälla: Stockfoto

Atlant Multi Strategy minskade 1,0 procent i april - ökat innehav i Atlant Stability och Atlant Högräntefond

Fonden Atlant Multi Strategy minskade 1,0 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningschefen Anders Kullberg.

Inledningsvis kommenterar förvaltaren den svaga börsutvecklingen under månaden.

"Vi har huvudsakligen fått se mycket starka kvartalsrapporter från de rapporterande bolagen. Trots det har börsen fortsatt att visa svaghet. Det kan förefalla märkligt, men börskurserna speglar ju framför allt framtida vinster, och det börjar allt mer gå upp för marknaden att stigande räntor kommer att verka dämpande i flera led", skriver förvaltaren.

Vidare kommenterar man att ökade lånekostnader i kombination med hög inflation slår undan köpkraften hos hushållen. Samtidigt påverkas även företagens finansieringskostnader av de stigande räntorna.

"Och som om det inte vore nog medför stigande räntor även att det plötsligt uppstår en alternativ avkastningsmöjlighet (nominellt) på sparkapitalet, vilket kan dränera aktiemarknaden på nya flöden", skriver förvaltaren.

Vad gäller fondens negativa utveckling skriver förvaltaren att man påverkades av negativa fondresultat i kombination med att Atlant Green Tech Metals haft en väldigt svag utveckling under perioden.

I början av månaden minskade fonden likviditeten och ökade innehaven i både Atlant Stability och Atlant Högräntefond.

Atlant Multi Strategy, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,0
Fond i år, förändring i procent-2,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER