Bildkälla: Stockfoto

Atlant Multi-Strategy minskade 2,9 procent i juni - fortsatta nedgångar att vänta

Fonden Atlant Multi-Strategy minskade 2,9 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningschefen Anders Kullberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det under månaden kommit in ytterligare data som visar på att inflationen mer eller mindre är bortom kontroll. Amerikanska centralbanken genomförde därmed en räntehöjning på 0,75 procent och svenska Riksbanken höjde räntan med 0,50 procent.

"Vi ser nu även allt mer tydligt effekterna av stigande räntor och inbromsande konjunktur. På bostadsmarknaden har antalet spekulanter på visningarna störtdykt, antalet avslut har minskat och priserna vänt ner. Fastighetsbolagen börjar känna press, i synnerhet SBB. De negativa realekonomiska effekterna fortsätter därmed nu att sprida sig, och vi ser ännu inga som helst tecken på vare sig ett slut på den höga inflationen, räntehöjningarna eller den ekonomiska inbromsningen", skriver förvaltaren.

Vidare menar Kullberg att man dock ännu inte sett att marknaden omprisats färdigt till en stagflatorisk miljö. Då OMX-indexet endast fallit drygt 20 procent från sina högstanivåer menar förvaltaren att marknaden inte prisat in en värld med stigande räntor, låg tillväxt och riskfria räntealternativ.

Inför juli spår förvaltaren en rekyl uppåt under första halvan. Därefter blir bolagens delårsrapporter avgörande. Förvaltaren betonar däremot att man ser uppgångar i marknaden som tillfälliga rekyler just nu.

Atlants fonder föll mestadels kraftigt under juni vilket medförde att Atlant Multi-Strategy hade en svag månad.

Gällande aktiviteten i portföljen valde Kullberg under perioden att minska exponeringen mot Atlant Stability och ta en negativ exponering mot OMX-index.

Atlant Multi-Strategy, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,9
Fond i år, förändring i procent-6,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER