Bildkälla: Stockfoto

Atlant Precious upp 2,4 procent i april - ska satsa på hållbara investeringar enligt EU:s krav

Fonden Atlant Precious steg 2,4 procent i april. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mattias Gromark.

Metallerna återhämtade sig starkt under månaden och kronan återhämtade förlorad mark mot USD och steg 3 procent.
Mest positivt för perioden bidrog Lundin Gold, B2 Gold och Franco Nevada. Tvärtom bidrog Lithium Americas, Proshars VIX och Fortuna Silver Mines med negativ avkastning.

Nya bolag in i portföljen är Western Copper & Gold och Trilogy Metals som är verksamma inom utveckling av nya mineralfyndigheter, båda bolagen är baserade i Canada.
Arbetet med att ändra inriktning för fonden pågår.

"Fokus skiftas mot bolag som på något sätt är verksamma att förse marknaden för förnyelsebar energi och elektrifiering med de metaller som behövs. Ett viktigt kriterium blir att välja bolag som är hållbara. I ett led för att underlätta för investerare att välja rätt bolag så tog EU ett steg närmare under månaden då man tillkännagav ett antal kompletterande regelverk kopplat till ”EU:s Taxonomy Handbook". Taxonomin beskriver vilka ekonomiska aktiviteter som är i linje med Paris Avtalet och dess mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader", skriver förvaltaren.

Fonden ska enligt förvaltaren investera i bolag som dels uppfyller EU:s krav på hållbarhet och som bidrar genom att förse marknaden med de metaller som krävs för omställningen.

Atlant Precious, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent2,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER