Bildkälla: Stockfoto

Atlas Copco rörelseresultatet högre än väntat (uppdatering)

(uppdatering avser vd-ord)

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var även det bättre än väntat.

Omsättningen sjönk 5,8 procent till 24 102 miljoner kronor (25 580). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 21 916.

Rörelseresultatet blev 3 889 miljoner kronor (5 379), väntat rörelseresultat var 3 772. Rörelsemarginalen var 16,1 procent (21,0).

Resultatet före skatt var 3 826 miljoner kronor (5 315), analytikerkonsensus 3 683.

Resultatet efter skatt blev 3 129 miljoner kronor (4 085), analytikerkonsensus 2 808.

Resultat per aktie hamnade på 2,58 kronor (3,36).

Orderingången landade på 22 401 miljoner kronor (26 565), vilket är i nivå med analytikerkonsensus som var 22 623.

Atlas Copco ger följande utsikter.

"Trots att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker, förväntar sig Atlas Copco att den kortsiktiga efterfrågan på Gruppens produkter och service kommer att förbättras något jämfört med nivån i det andra kvartalet."

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt:
"Den nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikten mycket osäker men efterfrågan förväntas försämras signifikant i de flesta industrier och regioner."

I sin vd-kommentar lyfter Mats Rahmström upp att efterfrågan på alla olika typer av utrustning, förutom för utrustning till halvledarindustrin, påverkades negativt av effekterna från coronakrisen.

"I mindre utsträckning påverkade pandemin också serviceverksamheten negativt. Även här var halvledarindustrin ett undantag där en stark orderingång uppnåddes", skriver han.

Han menar att Atlas Copco klarat av krisen starkt.

“Vi är stolta över vår förmåga att stå emot tuffa marknadsförhållanden,” skriver han i rapporten och fortsätter.
”Trots de påtagliga effekterna på världsekonomin som den pågående COVID-19-pandemin har orsakat har vi behållit lönsamhet och kassaflöde på goda nivåer, något som möjliggör fortsatta investeringar för framtiden.”


Atlas Copco, MkrQ2-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2019Förändring
Orderingång22 40122 62326 565-15,7%
Nettoomsättning24 10221 91610,0%25 580-5,8%
Rörelseresultat3 8893 7723,1%5 379-27,7%
Rörelsemarginal16,1%17,2%21,0%
Resultat före skatt3 8263 6833,9%5 315-28,0%
Nettoresultat3 1292 80811,4%4 085-23,4%
Resultat per aktie, kronor2,583,36-23,2%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER