Bildkälla: Stockfoto

AuAg Precious Green A sjönk 1,73 procent i april - väntad rekyl inom grön energi

Fonden AuAg Precious Green A minskade 1,73 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,46 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Eric Strand och Stefan Abrahamsson.

I mars månadsrapport frågade förvaltarna sig vart ifrån alla gratispengar som översvämmat marknaden kommer samt hur det enorma underskottet skulle finansieras. Under april lanserade Joe Biden sitt första skatteförslag som inkluderade höjda kapitalvinstskatter för amerikaner med hög lön. Dessutom talas det redan nu om höjda bolagsskatter från nuvarande 21 procent till omkring 28 procent. Strand och Abrahamsson poängterar dock att det finns en risk att skattebasen succesivt flyttas och att det som en konsekvens av det ändå inte blir någon nettointäkt för staten.

Förvaltarna skriver att bidragande orsaker till den negativa avkastningen för fonden under april var framför allt att grön-energi-bolagen tog mycket stryk. Rekylen var dock väntad efter de enorma uppgångarna för många bolag i sektorn det senaste halvåret. Trenden fortsätter dock att vara stark under många år framåt då samhället ställer om från fossila till mer förnybara energialternativ.

Angående guldpriset skriver förvaltarna följande.

"Efter ett första rekordsvagt kvartal för guldpriset i USD, som faktiskt var det sämsta första kvartalet för guld sedan 1982, så vände det upp igen under april månad. Zoomar man ut så är dessutom det genomsnittliga guldpriset 13 procent högre i Q1 2021 jämfört med Q1 2020 och noteras på fortsatt historiska rekordnivåer, endast överträffat av Q3 och Q4 i fjol. Allt är som bekant en fråga om perspektiv när det kommer till investerande."

Bland fondens innehav fanns Orocobre, Enphase Energy, JinkoSolar och Panasonic. I linje med fondens mandat var 40 procent av tillgångarna investerade i guld och resterande i grön teknologi.

Fondens Sharpekvot sedan lansering uppgår till 1,86.

AuAg Precious Green A, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent-1,73
Fond i år, förändring i procent4,46
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER