Bildkälla: Stockfoto

Aurubis kom att nästan fördubbla nettovinsten i Q2, höjer helårsprognosen

Tyska smältverksjätten Aurubis redovisar en ökad omsättning och betydligt större vinst i det andra kvartalet jämfört med året innan. Bolaget höjer sin helårsprognos mot bakgrund av den starka utvecklingen.

Omsättningen steg 19,7 procent till 4 856 miljoner euro (4 056).

Ebitda-resultat blev 242 miljoner euro (149), med en ebitda-marginal på 5,0 procent (3,7).

Rörelseresultatet blev 195 miljoner euro (103), med en rörelsemarginal på 4,0 procent (2,5).

Resultatet före skatt var 193 miljoner euro (103).

Resultatet efter skatt blev 150 miljoner euro (79), och per aktie 3,44 euro (1,80).

Vd Roland Haring uppger att den positiva marknadsmiljön fortsatte även under det andra kvartalet av innevarande räkenskapsår. Han säger att det i synnerhet goda metallresultatet -kombinerat med det fortsatt goda resultatet från bolagets smältverk - kom att mer än uppväga för högre energipriser.

"Detta är ytterligare ett skäl till varför vi har höjt vår prognos för året som helhet ännu en gång", säger Harings.

Den nya vinstprognosen är ett operativt resultat före skatt på 500-600 miljoner euro under 2022, från tidigare 400-500 miljoner euro. Samma resultat uppgick till 345 miljoner euro (185) under det första halvåret av innevarande räkenskapsår.

Aurubis, MEURQ2-2021/2022Q2-2020/2021Förändring
Nettoomsättning4 8564 05619,7%
EBITDA24214962,4%
EBITDA-marginal5,0%3,7%
Rörelseresultat19510389,3%
Rörelsemarginal4,0%2,5%
Resultat före skatt19310387,4%
Nettoresultat1507989,9%
Resultat per aktie, EUR3,441,8091,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER