Bildkälla: Stockfoto

Aurubis minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Aurubis minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Tyska smältverksjätten Aurubis redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar en minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 2 614 miljoner euro (2 872), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 2 650.

Rörelseresultatet blev 42 miljoner euro (82). Rörelsemarginalen var 1,6 procent (2,9).

Ebitda-resultat blev 76 miljoner euro (114), med en ebitda-marginal på 2,9 procent (4,0).

Resultatet före skatt var 40 miljoner euro (79).

Resultatet efter skatt blev 30 miljoner euro (130).

Resultat per aktie hamnade på 0,67 euro (1,33).

Aurubis spår ett något lägre resultat före skatt och en något lägre avkastning på sysselsatt kapital för helåret.

Smältverksjätten spår att skrotmarknaden för koppar kommer att vara stabil. Nedgången i marknaden kan dock innebära att utbud plockas bort. Inför det andra kvartalet är beläggningen god.

Aurubis, MEUR Q1-2018/2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2017/2018
Nettoomsättning 2 614 2 650 -1,4% 2 872
EBITDA 76 114
EBITDA-marginal 2,9% 4,0%
Rörelseresultat 42 82
Rörelsemarginal 1,6% 2,9%
Resultat före skatt 40 79
Nettoresultat 30 130
Resultat per aktie, EUR 0,67 1,33
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER