Bildkälla: Stockfoto

Avensia kallar till extra stämma den 10 december för att besluta om utdelning

Aktieägarna i IT-bolaget Avensia kallas till extra bolagsstämma torsdag 10 december. Stämman kommer, mot bakgrund av rådande omständigheter kopplade till covid-19 pandemin, att äga rum digitalt.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett vinstdelningsprogram för samtliga
medarbetare som inte omfattas av det föreslagna incitamentsprogrammet.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen på 3,0 miljoner teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning för 2019 på 28 öre per aktie. Avstämningsdag är den 14 december, vilket innebär att aktien handlas exklusive rätt till utdelning den 11 december.

Valberedningen föreslår nyval av Rogier Verheij som ordinarie styrelseledamot med start
den 1 februari 2021
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER