Bildkälla: Stockfoto

Avensia ökar omsättningen under andra kvartalet - lämnar inga prognoser för framtiden

IT-bolaget Avensia ökade omsättningen under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Bolaget rapporter även minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 76,5 miljoner kronor (73,8), vilket är en ökning med 4 procent.

Rörelseresultatet landade på 0,1 miljoner kronor (2,6).

Resultat efter skatt uppgick till 0,6 miljoner kronor (1,2).

Resultat per aktie blev 0,02 kronor per aktie, jämfört med 0,03 kronor per aktie föregående år.

"Avensia kommer att fortsätta utvecklas som koncern i takt med kundernas behov. Det är bolagets bedömning att efterfrågan är strukturellt ökande på de marknader där vi är verksamma och att denna efterfrågan på lång sikt kommer att förstärkas i spåren av covid-19. På kort och medellång sikt kan efterfrågan dock påverkas negativt av den övergripande osäkerheten i omvärlden som covid-19 har inneburit. Resultatförändringar i koncernen framöver beräknas komma från förändrad försäljning, debiteringsgrad, licensintäkter, projektstyrning och priser. Avensia lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser", skriver vd Niklas Johnsson.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER