Bildkälla: Stockfoto

Aventura handlas i nivå med teckningskursen i premiärhandeln på First North

Aventura började i dag den 14 juni att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet AVENT B. Aventura är en e-handels- och varumärkesaccelerator med fokus på kinesiska bolag.

Aventura genomförde inför noteringen en nyemission som tecknades till 151 procent och blev därmed övertecknad. Teckningskursen var 28 kronor per aktie. Bolaget tillfördes 18,2 miljoner kronor före emissionskostnader, varav 1,1 miljoner kronor betalas genom kvittning av fordringar mot bolaget. 450 investerare tilldelades aktier.

Kapitaltillskottet ska användas till planerade tillväxtsatsningar i form av investeringar i joint-ventures-bolag samt för att utöka organisation och intern förmåga för att möta efterfrågan från varumärken.

Aktien har hittills i dag handlas till 28,90 kronor som högst betalt och 25 kronor som lägst betalt. Klockan 09.20 var senast betalt 28 kronor, vilket är i nivå med teckningskursen på 28 kronor per aktie. Aktier för 1,0 miljon kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 3,33 miljoner aktier utestående, inklusive onoterade A-aktier och börsvärdet är 93 miljoner kronor räknat på senast betalt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER