Bildkälla: Stockfoto

Aventura ingår partnerskap med asiatiska Acclime inom administrativa bolagstjänster

(Korrigerar nyhet från 26 april, i stycke 2-4 ska det stå Aventura och inte Acclime)

E-handelsacceleratorn Aventura ingår ett strategiskt partnerskap med Acclime, en asiatisk leverantör av administrativa bolagstjänster, för att tillsammans marknadsföra en helhetslösning till e-handelskunder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som en del av bildandet av partnerskapet kommer Aventura att avyttra sina kundkontrakt inom redovisningstjänster och erhålla lånefinansiering på 2,4 miljoner kronor. Affären väntas generera upp till 9,3 miljoner kronor i likviditet, varav 6,3 miljoner kommer att betalas ut i april. Resten kommer betalas ut genom trancher innan året är över.

Aventura ingår partnerskapet för att dess befintliga och blivande kunder i allt högre grad efterfrågar assistans kring företagsadministration, rapportering och regelefterlevnad.

"Våra kunders behov för stöd med rapportering och regelefterlevnad ökar i rask takt med att deras Kina-satsningar växer. Genom detta partnerskap med Acclime, ett ledande bolag inom området, säkerställer vi våra åtaganden gentemot våra kunder och frigör kapital och resurser, som vi kommer att återinvestera i den snabbast växande delen av vår affär: e-handelsverksamhet och relaterade tjänster”, kommenterar Gustav Åström, vd för Aventura Group.

Kontrakten för redovisningstjänsterna som avyttras står för cirka 2 procent av Aventura Groups omsättning 2021 och hade inget bokfört värde i koncernredovisningen vid årsskiftet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER