Bildkälla: Stockfoto

Aventura ökar omsättning och ser stark tillväxt i Kinas detaljhandel

E-handelsacceleratorn Aventura redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 35,8 procent till 14,4 miljoner kronor (10,6).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (1,8).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (1,8) och per aktie -0,54 kronor (0,66).

Företaget, som hjälper att skapa den nya generationen av framgångsrika varumärken på den kinesiska marknaden, har vind i seglen då den kinesiska detaljhandeln på årsbasis växte 33,9 procent första kvartalet. Sedermera var detta 7,4 procent högre än Q1 2019, det vill säga innan pandemin.

"Aventura presterar ett starkt andra kvartal 2021. Bolaget fortsätter att växa i snabb takt och har inte påverkats nämnvärt av pandemin. Under andra kvartalet ökade omsättningen med 36 procent jämfört med samma period i 2020 – och för de första sex månaderna med 51 procent" kommenterar vd Gustav Åström.

"Aventuras affärsmodell är skalbar, våra bruttomarginaler stiger markant i takt med ökad försäljning. Vi förväntar oss dock att det i allmänhet tar fyra till sex kvartal för ett
nyintroducerat varumärke att nå volym. Under kommande kvartal kommer vi att prioritera tillväxt över lönsamhet. Detta för att nå kritisk massa i vår portfölj av Market Partnerships
och Ventures och snabbt ta position som en ledande Kinapartner för internationella DTC-varumärken som vill expandera till Kina."

Bolaget noterades på Nasdaq First North den 14 juni i år.

Aventura, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning14,410,635,8%
Rörelseresultat-2,21,8
Rörelsemarginal17,0%
Nettoresultat-1,81,8
Resultat per aktie, kronor-0,540,66
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER