Bildkälla: Stockfoto

Aventura: Öppnar dörren till Kina - Mangold

Mangold inleder bevakning av den digitala varumärkes- och e-handelsgruppen Aventura Group med rekommendationen Köp och riktkursen 44,43 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Aventura Group verkar inom e-handels- och varumärkesacceleration; bolaget skalar och utvecklar varumärken i Kina genom sina fyra verksamhetsben Aventura, Headway B2B, Aurora Beauty samt Tictoc Ventures. Bolagets mervärde grundas i det stöd som erbjuds till företag som söker att etablera sig eller växa i Kina, en marknad som kännetecknas av komplexa digitala ekosystem. Mangold ser positivt på den roll som Aventura Group spelar, och därmed de intäkter som väntas följa.

Aventura Group ger exponering mot Kina, världens största konsumentmarknad, med ett värde överstigande 5 000 miljarder dollar. Kinas e-handelsmarknad växer med 11,6 procent årligen enligt informationstjänsten Global data och Mangold ser ljust på Aventura Groups exponering mot särskilt snabbväxande segment inom denna utveckling. Mangold ser även på att Aventura Group har en historik av att hjälpa bolag etablera sig och skala sin verksamhet på den kinesiska marknaden, och därför har förmåga att fortsätta kapitalisera på marknadstrenden.

Mangold värderar Aventura Group med en DCF-modell. Värderingen ger i ett bas-scenario en riktkurs om 44,43 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om 78 procent. Mangold ser positivt på skalbarheten i Aventura Groups affärsmodell vilket vi menar ska mynna ut i attraktiva marginaler.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER