Bildkälla: Stockfoto

Aventuras rörelseförlust ökade under fjärde kvartalet

E-handelsacceleratorn Aventura redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade samtidigt.

Omsättningen steg till 19,7 miljoner kronor (13,5).

Rörelseresultatet blev -5,1 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet efter skatt blev -5,9 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på -1,75 kronor (-0,22).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-1,1).

Likvida medel uppgick till 11,2 miljoner kronor (1,7).

Bolagets vd Gustav Åström säger i en kommentar att "likt alla nya satsningar kommer det att ta tid att bygga volym och lönsamhet i våra plattformsbolag. Som följd blev det konsoliderade rörelseresultatet på gruppnivå negativt".

Han tillägger: "Då vi avser att förbli majoritetsägare i dessa bolag framöver, kommer vi att fortsätta prioritera vårt mål av att nå en genomsnittlig tillväxt på 50 procent per år till 2023 över lönsamhet".

Åström ser positivt på 2022 från flera perspektiv.

"Vi agerar på världens största e-handelsmarknad, vilken växer stadigt. Enligt Statista beräknas Kinas e-handel växa med cirka 5 procent per år mellan fram till 2025, och då uppnå 1,23 miljarder aktiva e-handelskonsumenter. Under 2021 har också flertalet nya e-handelstrender som förväntas gynna bolaget på längre sikt tagit fäste i Kina."

Aventura, MkrQ4-2021Q4-2020
Nettoomsättning19,713,5
Rörelseresultat-5,1-0,5
Nettoresultat-5,9-0,6
Resultat per aktie, kronor-1,75-0,22
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,5-1,1
Likvida medel11,21,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER