Bildkälla: Stockfoto

Avvaktande marknad under Q3 för Arcoma - Penser

Tillväxten avtog något Q3

Nettoomsättningen för Q3 växte 4 % 23,2 mkr (22,2 mkr). Omsättningen var avsevärt lägre än våra estimat om 32,2 mkr. Kvartalsförsäljningen har historiskt uppvisat volatilitet, men vi bedömer även att avvikelsen beror på att aktörer på den underliggande marknaden är avvaktande med investeringar. Från en stark inledning av 2021, avtar tillväxten något i Q3 vilket gör att tillväxten y/y för de första 9 månaderna är 10 %.

Stark underliggande marknad

Vi ser dock fortsatt en stark underliggande marknad med en stark förväntad tillväxt kommande år, och bolaget är välpositionerat med starka samarbetspartners. Vi bedömer att marknaden har ett uppdämt behov som kan medföra stärkt tillväxt när investeringarna tilltar. Till ytterligare triggers finns potentiella framtida förvärv, som kan medföra geografisk expansion, alternativt komplettera produktutbudet.

Justeringar

Vi justerar våra estimat för att reflektera lägre förväntningar för tillväxten 2021, se fulla estimatjusteringar i analysen. Vi ändrar vårt motiverade värde till 20-22 kr per aktie (23 - 25 kr). Vår värdering baseras på en DCF-modell. Se utförlig genomgång under segmentet värdering.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER