Bildkälla: Stockfoto

Awardit kallar till extra stämma för att besluta om incitamentsprogram och emissionsbemyndigande

Aktieägarna i lojalitetsprogramsbolaget Awardit kallas till extra bolagsstämma den 4 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram för anställda i Awardit på 250 000 teckningsoptioner med en löptid till 30 juni 2025.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER